Lorem Ipsum nədir?

Lorem Ipsum xəttatlıq və çap sənayesində istifadə olunan, qarışıq mətnlər toplusudur. Lorem Ipsum adı məlum olmayan mətbəə işçisinin 1500-cü illərdə nümunə mətinlərin yaradılması üçün heca və hərflər çoxluğunu qarışdıraraq hazırladığı və bugünə qədər istifadə olunan mətinlər standartıdır. 500 il mövcudluğunu qorumaqla yanaşı, ciddi bir dəyişikliyə məruz qalmadan elektronik mətn yığımınada keçid etmişdir. 1960-cı illərdə Lorem Ipsum mətnləri daxil olan Letraset vərəqlərinin və son dövrlərdə Aldus PageMaker kimi Lorem İpsum mətnləri daxil olan proqramların yayılması bu tip mətnlər seriyasının məşhurlaşmasına gətirib çıxartmışdır.

Nə üçün istifadə edirik?

Məlumdur ki, hər hansı bir yazının tərtibatı və tərkib hissəsində təkrarlanma oxucunun diqqətini yayındıra bilər. Lorem Ipsum istifadə etməkdə əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, istifadə zamanı “burada hər hansı mətn olacaq və ya mətin əlavə olunacaq” tipli cümlələri hərf və hecalardan ibarət daha uyğun mətnlərlə əvəzləmək mümkün olsun. Hal hazırda bir çox dizayn paketləri (proqramları) və web səhifə redaktor sistemləri nümunə mətn kimi Lorem İpsum mətnlərindən geniş istifdə edir. Bundan başqa axtarış sistemləri “Lorem Ipsum ” açar sözü vasitəsi ilə hələ ilkin hazırlanma mərhələsində olan bir çox veb səhifəni nəticə kimi geri qaytarır. Müxtəlif versiyalararın hazırlanması zamanı bəzən qəsdən (məsələn yumor tipli ifadələr daxil edilərək) bəzəndə qəza ilə mətnlər müəyyən dəyişikliklərə məruz qalmış və yeni versiyalar ortaya çıxmışdır.

Əsası hardan gəlir?

Barəsində yayılmış inancın əksinə olaraq, Lorem İpsum, hec də təsadüfi sözlərdən ibarət yığım deyildir. Kökü m.ə. 45-ci ilə qədər dayanan 2000 illik tarixi vardır. Virginiya ştatının Hampden-Sydney kollecinin latın dilləri üzrə professoru Richard McClintock bir Lorem İpsum mətnində istifadə olunan “consectetur” sözünün dəqiq tərcüməsini klassik ədəbiyyatda axtarmış və tapmışdır. Lorem Ipsum mətnləri ilk dəfə m.ə. 45-ci ildə çiçero tərəfindən qələmə alınmış “de Finibus Bonorum et Malorum” (“Yaxşılığın və Pisliyin uc sərhədləri”) adlı kitabının 1.10.32 və 1.10.33 bölmələrində rast gəlinmişdir. Kitab əxlaq qaydalarından bəhs edirdi və İntibah (Rönesans) dövründə çox məşhur olmuşdur. Lorem Ipsum mətnlərinin ilk sətri “Lorem ipsum dolor sit amet..”-də adı çəkilən traktatın 1.10.32 bölməsinin bir sətrindən gəlməktədir.

1500-cü illərdən bu yana geniş istifadə olunan Lorem Ipsum mətnlər toplusu istifadəçiləri üçün yenidən yaradılmışdır. çiçero tərəfindən yazılan 1.10.32 və 1.10.33 bölmələrinin orijinal mətnləri ilə bərabər 1914-cü ildə H. Rackham tərəfindən tərcümə olunan İngilis dilində olan versiya ilə birlikdə yenidən istifadəyə yararlı hala gətirilmişdir.

Hardan əldə etmək olar?

Lorem Ipsum mətnlərinin bir çox növləri mövcuddur. Ancaq bunların böyük bir hissəsi yumor tipli ifadələrin və ya həqiqətə uyğun olmayan təsadüfi sözlərin qatılması ilə dəyişikliyə məruz qalmışdır. əgər Lorem Ipsum mətnindən istifadə etmək istəyirsinizsə diqqətinizi tələb edəcək ilkin məqam, mətndə hər hansı utanc verici sözlərin istifadə olunmamasıdır. İnternetdə mövcud olan əksər Lorem Ipsum mətnləri generasiya edən sistemlər əvvəlcədən məlum olan müəyyən bir mətn blokundan istifadə edir və onu yeniləyirlər. Buda onları virtual məkanda həqiqi Lorem Ipsum mətn yayıcısı və istifadəçisi edir. Bu sistemlər 200-dən çox Latın dilli sözlər və bu sözlərin istifadə olunduğu cümlələrdən ibarət lüğətdən istifadə edir. Bu tip hazırlanmış Lorem Ipsum mətnlərində təkrarlanmaya, yumor və heç bir məna daşımayan ifadələrə rast gəlinilmir.

Copyright 2023 Metbee.az. Designed By Webcenter